THOMAS ÄR NÄRMAST AKTUELL MED

Thomas är nu ute på turnén ”Sveriges roligaste konsert”!

Se listan över städer/datum på förstasidan!

SENASTE ALBUMET – ”RÖVÅRET 2020”

Thomas Järvhedes fjärde humormusik-album, Rövåret 2020, är en platta som efterfrågats länge av fansen!

Textmässigt är det en blandning av kul samhällssatir, absurd humor och festromantik.

Albumet finns på bl.a. Spotify där Thomas musik har streamats över 24 miljoner ggr. Är man sugen på det fysiska albumet hittas det på Ginza.se.

NYTT PÅ YOUTUBE

VARJE VECKA LÄGGS DET UPP NYA KLIPP PÅ THOMAS YOUTUBEKANAL.  IN OCH FÖLJ!

Ny standupföreställning

Standupföreställningen ”Bra mkt sämre” är aktuell för release på Thomas YouTubekanal. Klicka ”Följ” så får du en notis när den släpps!

Senaste singeln Ful i DNA’t! Se musikvideon här

THOMAS JÄRVHEDEN PÅ SPOTIFY

OM THOMAS

Thomas Järvheden är en av Sveriges mest etablerade ståuppkomiker men är även minst lika populär musikartist. Efter flera år på tv med egna tv-program och frekvent panelkomiker i div. humorprogram ligger fokus numera på live scenunderhållning, där Thomas unika mix av standup och musik gör sig allra bäst.

Hans sångröst har också tagit honom till huvudroller i musikaler-bl-a. gjorde han hösten 2021 manliga huvudrollen i operetten Glada änkan, i Malmö.

Thomas humorlåtar streamas hundratusentals ggr per månad, och vid sidan om standupshower gör han även renodlade musikturnéer. Just nu ”Sveriges roligaste konsert”.

(

Soloshower på Netflix
Thomas var den första svenska komikern som sålde en ”Standup-special” till Netflix, som under ett par år hade rättigheterna till både showen ”Seriöst roligt” och ”Vuxenkruxet”. Nya specialen ”Bra mkt sämre” planeras att läggas direkt på Youtube, där Vuxenkruxet redan ligger)..

OM THOMAS

Thomas Järvheden är en av Sveriges mest etablerade ståuppkomiker men även en populär musikartist. Efter flera år på tv med egna tv-program och frekvent panelkomiker i div. humorprogram ligger fokus numera på live scenunderhållning, där Thomas unika mix av standup och musik gör sig allra bäst.

Hans sångröst har också tagit honom till huvudroller i musikaler, t.ex. gjorde han hösten 2021 manliga huvudrollen i operetten Glada änkan, i Malmö.

Thomas roliga låtar streamas hundratusentals ggr per månad, och vid sidan om standupshower gör han även renodlade musikturnéer.

Soloshower på Netflix
Thomas var den första svenska komikern som sålde en ”Standup-special” till Netflix, som under ett par år hade rättigheterna till både showen ”Seriöst roligt” och ”Vuxenkruxet”. Nya specialen ”Bra mkt sämre” planeras att läggas direkt på Youtube, (där Vuxenkruxet redan ligger)..

THOMAS JÄRVHEDEN ÄR BÅDE STANDUPKOMIKER OCH MUSIKER. HAN HAR EN KLOCKREN HUMOR MED DEN SÄLLSYNTA MIXEN ”INTELLIGENT HUMOR + SMÅ INSLAG AV CHOCK” SOM LOCKAR TILL GAPSKRATT.

STANDUP

THOMAS JÄRVHEDEN

MUSIK

THOMAS JÄRVHEDEN

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV

Thomas humorkonserter bokas genom
Kulturaktiebolaget, kontakta bjorn@kulturaktiebolaget.se eller 0739-572947.
Thomas standupshower bokas via
All things live, kontakta Sofie.lundmark@allthingslive.se eller 070-262 36 26.

©2022 THOMAS JÄRVHEDEN | WEBPROD BLOMILL

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för www.thomasjarvheden.se (ägs av ROA Stockholm AB)

Behandlingen av personuppgifter
Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om ROA Stockholm AB:s (556749-2250) (hädanefter ”ROA”) behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvarig
ROA är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. ROA är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter
Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning eller en förfrågan registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt övrig information som du väljer att lämna in. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du skickar in till exempel en förfrågan, gör en beställning eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför ROA, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är ROA personuppgiftsansvarig och de leverantörer som ROA använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar
Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

Dina rättigheter
Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag men inte skickar ut nyhetsbrev – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. I samtliga fall ovan är det till info@roa.se du ska skriva. Om du anser att ROA:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

Besökaridentifiering
På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar
På ROA:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. ROA har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.